Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
LYMFOM HELP, o.s.
Arménská 1373/12
Popis

Pacientské sdružení LYMFOM HELP, o.s. od roku 2005 poskytuje podporu a pomoc lidem, kteří onemocněli maligním lymfomem. Hlavními cíli aktivit je zvýšení osvěty v problematice maligního lymfomu (média, osvětové fotografické projekty) a dostupnosti informací (onemocnění, možnosti léčby, následná péče). Sdružení navazuje na práci lékařů a usiluje o vytvoření podpůrné komplexní péče pro pacienty s touto diagnózou. LYMFOM HELP, o.s. je rovněž provozovatelem webových stránek www.lymfomhelp.cz, jejichž prostřednictvím poskytuje pacientům informace, poradenství s lékařem (e-mailová poradna). Sdružení rovněž organizuje tzv. setkání pacientů s edukačním zaměřením a možností sdílení pacientských zkušeností s onemocněním. Zájemcům je dále dvakrát v týdnu k dispozici telefonní informačně-poradenská linka. O realizovaných a plánovaných aktivitách jsou pacienti informováni prostřednictvím informačního bulletinu a newsletteru, který je distribuován na nemocniční pracoviště, která se na léčbu lymfomů specializují.


Adresa: Ungarova 678/6
108 00 Praha 10 (pouze sídlo)

Korespondenční adresa:
Arménská 1373/12
101 00 Praha 10
Telefon 1: 724 370 065
Telefon 2
Fax
Webové stránky: http://www.lymfomhelp.cz
Emailová adresa: info@lymfomhelp.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu
Potřebuji řešit: Péče o blízké|Psychická podpora
Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>