Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Nadace Bona
Pod Čimickým hájem 177/1
Popis

Poskytuje možnosti bydlení – pobytové služby (pronájmy), vybavení podnájmů, zajišťuje opravy běžné i většího charakteru, zabezpečuje recepční pro chráněná bydlení v oblasti duševně nemocných. Vytváření podmínky pro pracovní aktivity klientů, absolventů „Psychosociální sítě“. Zabývá se kompletní problematikou a pomocí v oblasti duševně nemocných, převahou osob s vážným psychickým onemocněním v rámci projektu „PSYCHOSOCIÁLNÍ SÍTĚ„ - chráněná bydlení komunitní – skupinová, individuální, různé typy podporovaného bydlení. Projekt umožňuje variabilnost v závislosti na stavu a možnostech klienta. Sociální služby pro potřeby Nadace Bona zajišťuje partnerská organizace Bona o.p.s., jejímž spoluzakladatelem je Nadace BONA.
Nadací vybudovaný funkční systém jednotlivých typů chráněného bydlení a podporovaného bydlení (typy A, N, vstupní byty, Byty na půl cesty, sociální byty), chráněných pracovišť v systému „Psychosociální sítě„ umožnil desítkám dříve nepropustitelným pacientům psychiatrických léčeben život mimo tyto instituce.
Cíl - Nadace cíleně směřuje k odborné i laické veřejnosti, indukuje rozšiřování těchto programů a současně tak napomáhá destigmatizaci psychiatrické problematiky ve společnosti. Společnost si odvykla, že mezi námi mohou žít lidé se závažnějším hendikepem různého typu.
K duševně nemocným je přistupováno se zvláště velkou nedůvěrou. Je mnoho lidí s duševní poruchou žijících v sociální izolaci, a přitom jsou schopni úspěšné resocializace mimo ústavní zařízení. Více o nás: www. nadacebona.cz


Adresa: Pod Čimickým hájem 177/1
181 00 Praha 8
Telefon 1: 233 544 069
Telefon 2: 233 543 069
Fax
Webové stránky: http://www.nadacebona.cz
Emailová adresa: nadacebona@nadacebona.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu
Potřebuji řešit: Bydlení
Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>