Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Občanské sdružení SEPPIA, z.s.
Kamelova 3260/3
Popis

S-družení
E-mpatie
P-omoc
P-řátelství
I-ntegrace – inkluze
A-kce

 

Místní komunitní organizace se zaměřuje na integraci a pomoc znevýhodněným osobám. Činnost sdružení se zaměřuje na propojení a posílení místní komunity ve spojení s místními sdruženími, organizacemi, kluby a školami. Důležitou aktivitou je boj proti sousedské anonymitě. Pro integraci znevýhodněných osob probíhá v rámci ostatních aktivit Občanské sdružení Seppia i online vzdělávání, které je určeno pro odbornou, ale i laickou veřejnost. Jedná se o webináře - online přednášky, konference a poradny přístupné všem bezplatně pouze v konkrétním termínu a čase. Organizace nabízí možnost účastnit se přednášky z pohodlí svého domova. Online aktivity umožňují setkání se specialisty a odborníky na danou problematiku s možností dotazů.

Seppia: 

  • individuální pomoc
  • vzdělávací a kulturní akce pro seniory
  • kulturní, sportovní a vzdělávací akce pro rodiče a děti
  • bezbariérové online vzdělávání
  • propojování místní komunity

Adresa: Kamelova 3260/3
106 00 Praha 10
Telefon 1: 724 156 667
Telefon 2: 777 337 995
Fax
Webové stránky: http://www.seppia.cz
Emailová adresa: seppia@seppia.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10|
Potřebuji řešit: Osamělost|Psychická podpora
Cílová skupina: Rodina a děti|Mládež|Senioři|Osoby se zdravotním postižením

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>