Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s.
Roškotova 6
Popis

POHODA, o.p.s. umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením v maximální možné míře prožívat dospělost a přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí. Věříme, že i dospělí lidé s intelektovým postižením chtějí a mají dostat šanci žít plnohodnotným důstojným životem jako běžný občan.

 

Usilujeme o to, aby mohli žít, pracovat a trávit svůj čas podle svých potřeb, schopností a možností.

 

Nabízíme různé druhy sociálních služeb a zaměstnáváme lidi s mentálním postižením v sociálním podniku kavárna Bílá vrána. Prostřednictvím našeho sociálního podnikání se snažíme o to, aby lidé s mentálním znevýhodněním mohli pracovat a získávat za svou práci finanční odměnu a tím mohli zkvalitňovat svůj život.

 

Naše služby jsou standardizované, využíváme nejnovějších poznatků a postupů, o individuální formě podpory vždy spolurozhoduje klient. Chceme, aby uživatelé našich služeb byli součástí místního prostředí, aby v rámci svých možností pracovali a občansky se angažovali. Nabízíme služby, které jim i jejich nejbližším pomáhají těchto cílů dosahovat.

 

Poskytované sociální služby:

Bydlení POHODA: pobytová služba chráněného bydlení

Asistence POHODA: terénní sociální služba osobní asistence a terénní odlehčovací služba

Klub POHODA: ambulantní sociální služba denní stacionář


Adresa: Roškotova 6
140 00 Praha 4
Telefon 1: 777 913 483
Telefon 2
Fax
Webové stránky: http://www.pohoda-help.cz
Emailová adresa: pohoda@pohoda-help.cz
Poznámka: www.asistent-pohody.cz ; www.klubpohoda.org
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10|
Potřebuji řešit: Bydlení|Chod domácnosti|Péče o blízké|Osamělost|Psychická podpora
Cílová skupina: Senioři|Osoby se zdravotním postižením

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>