Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
EDA cz, z. ú.
Filipova 2013/1
Popis

Nabízíme 2 služby:


Raná péče
Poskytujeme odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým či jiným postižením nebo ohrožením vývoje v raném věku. Stavíme na vlastních silách a schopnostech každého člena rodiny. Snažíme se umožnit rodičům nebo zákonným zástupcům vychovávat dítě v jeho přirozeném prostředí a podpořit vývoj dítěte tak, aby dokázalo plně využít všechny své možnosti, schopnosti a nadání.

Linka EDA
LINKA EDA 800 40 50 60 je určena všem pečujícím (rodičům, blízkým, odborníkům), kterých se týká téma dětí se závažnou diagnózou, po těžkém úrazu nebo s postižením.

1.    Telefon -  800 40 50 60

2.    Email - linka@eda.cz

3.    Chat

 

NABÍZÍME

•  podporu a provázení v aktuální životní situaci

•  bezpečný prostor pro sdílení prožitků, o kterých se těžko mluví

•  pomoc při hledání možných východisek z akutní krize

•  základní sociálně právní poradenství a kontakty na navazující služby

•  bezplatnou, anonymní, celorepublikovou službu

•  zprostředkování telefonické konzultace s lékařem nebo odborným specialistou (nelze anonymně)    


Adresa: Filipova 2013/1
14800 Praha 11

Telefon 1: 224 826 860
Telefon 2: 724 400 820
Fax
Webové stránky: http://www.eda.cz
Emailová adresa: info@eda.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10|
Potřebuji řešit: Péče o děti|Psychická podpora
Cílová skupina: Rodina a děti|Mládež|Osoby se zdravotním postižením

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>