We recommend the absolute best dentist in Turkey, one that has long been out favourite. If you are looking for anIstanbul affordible dentist, wait no further, visit Periodonta
Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy
Podolská 242/25
Popis

Občanské sdružení ROSA – centrum pro týrané a osamělé ženy je nestátní nezisková organizace, která se zaměřuje na přímou komplexní pomoc ženám – obětem domácího násilí a jejich dětem a na prevenci tohoto jevu. Organizace má celostátní působnost. ROSA poskytuje tři registrované sociální služby: azylové ubytování pro ženy oběti domácího násilí a jejich děti s utajenou adresou, odborné sociální poradenství, telefonickou krizovou pomoc. Obětem domácího násilí poskytujeme odborné sociálně právní konzultace, socioterapeutickou péči, podpůrnou péči. Smyslem je poskytnutí bezpečí, jistoty, posilování klientek, aby nalezly sílu a pomalu vlastními silami dokázaly situaci změnit.


Adresa: Podolská 242/25
147 00 Praha 4
Telefon 1: 241 432 466
Telefon 2: 602 246 102
Fax
Webové stránky: http://www.rosa-os.cz
Emailová adresa: poradna@rosa-os.cz
Poznámka: http://www.stopnasili.cz
Kategorie_old: Domácí násilí
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10|
Potřebuji řešit: Domácí násilí
Cílová skupina: Rodina a děti

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>