Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Římskokatolická farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava, Praha – Vršovice
Vršovické nám. 84/6
Popis

Farnost poskytuje především duchovní služby zejména členům katolické církve - např. návštěvy nemocných a seniorů duchovním za účelem přijetí svátostí (např. zpověď) a duchovního rozhovoru. Prostřednictvím Farní charity poskytuje podle svých možností také pomoc sociálního charakteru – návštěvy nemocných a seniorů s příp. pomocí, hlídání dětí, pobyty pro děti zvl. ze soc. slabších rodin, duchovní a kulturní akce pro seniory, materiální pomoc finančně znevýhodněným rodinám. Tyto služby nejsou omezeny jen na vlastní členy farnosti.


Adresa: Vršovické nám. 84/6
101 00 Praha 10
Telefon 1: 271 742 523
Telefon 2: 721 444 323
Fax
Webové stránky: http://www.farnostvrsovice.cz
Emailová adresa: stanislaw.gora@farnostvrsovice.cz ;
Poznámka:  fachavrsovice@email.cz
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10|
Potřebuji řešit: Osamělost|Psychická podpora|Úmrtí
Cílová skupina: Rodina a děti|Mládež|Senioři|Osoby se zdravotním postižením

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>