Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS)
Krakovská 21
Popis

Organizace nabízí specifické služby pro zrakově postižené občany, podporující samostatnost při činnostech, které zraková nedostatečnost omezuje.

 

Právní poradna SONS – Poskytuje odborné poradenství v oblastně sociálně-právní a v oblasti pracovně-právní se zaměřením na zrakově postižené klienty.

Právní poradna
Krakovská 21, Praha 1,        
Tel.: 221 462 432
E-mail: pravni@sons.cz

 

Tyflokabinet SONS - Metodické centrum tyflotechnických pomůcek - poskytuje komplexních informace a konzultace v oblasti náročných kompenzačních pomůcek, tj. o možnostech jejich získání a informovanosti o jejich technických parametrech, cenách a obsluze; školení v obsluze náročných elektronických pomůcek.

Tyflokabinet
Krakovská 21, Praha 1,
Tel: 221 462 422
E-mail: tyflokabinet@sons.cz
web: www.tyflokabinet.cz

 

Digitalizace a technická podpora - "DigiTech" - je odborným pracovištěm SONS, které spravuje Knihovnu digitálních dokumentů zpřístupněnou nevidomým a slabozrakým občanům, zajišťuje klientům na objednávku digitalizaci textů a ostatní služby spojené s jejich konverzí, technicky zajišťuje provoz internetového serveru Braillnet.cz včetně správy e-mailových adres a diskusních nebo distribučních konferencí, poskytuje poradenskou a konzultační činnost v oboru výpočetní a komunikační techniky určené zrakově postiženým, poskytuje odborně-technickou podporu klientům (především v Čechách), nabízí tisk v braillově písmu nebo ve zvětšeném černotisku.

Digitalizace a technická podpora
Krakovská 21, Praha 1    
Tel.: 221 462 482                               
E-mail: digitech@sons.cz

 

Středisko výcviku vodicích psů – zajišťuje výcvik vodicích psů a servis jejich držitelům.

Středisko výcviku vodicích psů

Klikatá 2a, 150 00 Praha 5
Tel/fax: 251 611 154
E-mail: info@vodicipsi.cz
www.vodicipsi.cz

 

Navigační centrum SONS (je součástí střediska Digitech) – nabízí vyhledání dopravního spojení; vyhledání telefonních čísel nebo jiných kontaktů; vypracování itinerářů – popisů tras – pro pohyb v neznámém prostředí; služby při pohybu s  navigační jednotkou. Poskytuje texty příbalových letáků léčiv ve formě uchopitelné zrakově postiženým klientem.

Navigační centrum
Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 462 562
Skype: sons-navigace1, sons-navigace2

 

Prodejna tyflompomůcek - nabízí velký sortiment běžných kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, včetně úplného sortimentu bílých a červenobílých holí.

Prodejna tyflopomůcek Praha
Krakovská 21, 110 00 Praha 1
Tel. 221 462 464, fax: 221 462 461
E-mail: prodejna-pha@sons.cz


Adresa: Krakovská 21
Praha 1
Telefon 1: 221 462 432
Telefon 2
Fax
Webové stránky: http://www.sons.cz
Emailová adresa: pravni@sons.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10|
Potřebuji řešit: Chod domácnosti|Osamělost|Psychická podpora|Řešení konfliktů
Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>