Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Sympathea, o.p.s. – organizace rodičů a příbuzných duševně nemocných
Bulharská 26
Popis

Sympathea poskytuje rodičům, příbuzným a přátelům duševně nemocných včetně duševně nemocných (tj cílová skupina):

  • informace o činnosti podobných rodičovských skupin z České republiky (OSPDN, Ondřej, MISE, Šela, Amicus) prostřednictvím svých webových stránek a o činnosti rodičovských skupin z celé Evropy sdružených v organizaci EUFAMI prostřednictvím pravidelných a do češtiny přeložených měsíčních bulletinů (k dispozici na webových stránkách Sympathey a přednášek pravidelně zvaných hostů z této evropské organizace.
  • informace o stavu a pokrocích v léčbě zprostředkováním přednášek profesionálů
  • podporu prostřednictvím telefonické poradny (když se poprvé objeví duševní nemoc, její projevy bývají pro celou rodinu velmi šokující, dramatické a frustrující. Potom je důležité vyslechnout si po telefonu zkušenosti rodičů, kteří toto období se svým potomkem prožili)
  • pravidelnou edukaci rodičů, vedenou psycholožkou z PCP Bohnice poskytující konkrétní rady k soužití s duševně nemocným v rodině - cyklus 10 přednášek v roce. K dispozici je také další cyklus přednášek pro rodiče dětí se začínající psychózou v DPS Ondřejov

Adresa: Bulharská 26
101 00 Praha 10
Telefon 1: 777 240 504
Telefon 2: 723 942 835 (poradna)
Fax
Webové stránky: http://www.sympathea.cz
Emailová adresa: sympathea@sympathea.cz
Poznámka
Kategorie_old: Psychická podpora
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10|
Potřebuji řešit: Péče o blízké|Psychická podpora
Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>