Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
YWCA v České republice

Popis

YWCA v ČR se zaměřuje především na činnost se seniory. Organizuje pravidelná setkávání seniorů se zajímavými hosty z oblasti kultury i veřejného života (spisovatelé, herci, vědci, cestovatelé)  2x měsíčně ve čtvrtek od 15 hod. v klubovně Husova sboru CČSH ve Vršovicích. Dále jsou na programu besedy, přednášky, promítání, společné oslavy narozenin, Dne matek, vánoc, atd. Organizujeme také výlety po hradech a zámcích naší země, pořádáme i zájezdy mimo území ČR.

Klub seniorů je otevřený pro seniory nejen z Prahy 10.

 

Dále YWCA nabízí rehabilitační cvičení pro seniory a to vždy ve středu dopoledne od 11 hod. nebo odpoledne od 17 hod.

 

Cílem je omezení sociálního vyloučení seniorů, podpora jejich volnočasových aktivit, zdravého životního stylu, vzájemné komunikace a budování nových přátelství, aktivní spoluúčasti na životě organizace.

 

Každoročně se YWCA podílí na organizování letního tábora pro cca 60 školních děti ve věku 6-16 let. 


Adresa
Telefon 1: 721 883 292
Telefon 2
Fax
Webové stránky: http://www.ywca.cz
Emailová adresa: info@ywca.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10|
Potřebuji řešit: Osamělost|Psychická podpora
Cílová skupina: Senioři

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>