Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Židovská obec v Praze: DSP Hagibor
Vinohradská 1201/159
Popis

Domov sociální péče Hagibor

Služba Domov pro seniory nabízí seniorům takové bydlení a péči, aby se cítili co nejvíce jako doma, a aby si mohli v maximální míře zachovat svůj navyklý způsob života. V DSP Hagibor jsou dodržovány židovské tradice, svátky a košer stravování.

Nabízíme také Odlehčovací služby, kdy pomáháme i rodinám, které o seniory pečují v domácím prostředí.

Naším cílem je prostřednictvím krátkodobého pobytu pro osoby s omezenou soběstačností ulehčit pečujícím osobám (rodinám) a tím umožnit, aby osoby s omezenou soběstačností mohly co nejdéle bydlet v domácím prostředí.

Provozujeme Denní stacionář, kde nabízíme aktivní způsob trávení dne v bezpečném prostředí pro seniory, kteří v důsledku zhoršení svého zdravotního stavu a mírného snížení soběstačnosti potřebují během dne pomoc či dohled druhé osoby.


Adresa: Domov sociální péče Hagibor
Vinohradská 1201/159
100 00 Praha 10
Telefon 1: 226 235 251
Telefon 2
Fax
Webové stránky: http://www.dsphagibor.cz
Emailová adresa: hagibor@kehilaprag.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10|
Potřebuji řešit: Bydlení|Chod domácnosti|Péče o blízké|Osamělost|Psychická podpora
Cílová skupina: Senioři|Osoby se zdravotním postižením

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>