Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Židovská obec v Praze: KDP Ezra
Izraelská 712/1
Popis

Komplexní domácí péče Ezra

Komplexní domácí péče Ezra je nestátní zdravotnické zařízení a registrovaná terénní sociální služba osobní asistence. Služby jsou poskytovány osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Cílem integrované formy sociální a zdravotní péče je odstranění akutní nebo déletrvající nepříznivé životní situace, podpora samostatnosti, soběstačnosti a aktivizace uživatelů služeb. Služby podporují život uživatelů ve vlastním domácím prostředí co nejdéle, jak je to možné a bezpečné.

 

KDP Ezra poskytuje:

- sociální poradenství

- sociální službu osobní asistence

- domácí zdravotní péči

- individuální ergoterapii

- poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek


Adresa: Komplexní domácí péče Ezra
Izraelská 712/1
130 00 Praha 3
Telefon 1: 272 738 332
Telefon 2
Fax
Webové stránky: http://www.kehilaprag.cz/cs/ezra/
Emailová adresa: dpezra@kehilaprag.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10|
Potřebuji řešit: Chod domácnosti|Péče o blízké|Osamělost|Psychická podpora
Cílová skupina: Senioři

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>