Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Maltézská pomoc, o.p.s.
Lázeňská 2
Popis

Poskytujeme následující služby:

 

Osobní asistence – poskytujeme 24hodinový provoz a kvalitní, profesionální služby s lidským rozměrem. Zaměřeno na seniory se sníženou soběstačností. Zajistíme, jak chod domácnosti – úklidy, nákupy, úřady, tak pomoc s hygienou a denním režimem a aktivity. Jedná se o placenou službu.

 

„Adopce seniorů“  - naši vybraní a vyškolení dobrovolníci docházejí za starým osamělým člověkem jednou v týdnu na dvě hodiny. Náplní setkání je popovídání, procházky, předčítání. Cílem je zmírňovat osamělost seniorů, kteří třeba s obtížemi vycházejí ven nebo se prostě cítí osamělí. Služba je zdarma.

 

Projekt Pomoc lidem v nouzi – projekt zaměřený na pomoc lidem, kteří jsou bez domova nebo jsou ohroženi ztrátou domova. Zejména pracujeme na vyřízení osobních dokumentů a všech dávek, na které mají právní nárok. Současně pracujeme na motivaci a hledání cest.

Kontakt: lidevnouzi@maltezskapomoc.cz


Adresa: Lázeňská 2
118 00 Praha 1

Telefon 1: 257 534 935
Telefon 2: 736 620 807
Fax
Webové stránky: http://www.maltezskapomoc.cz
Emailová adresa: info@maltezskapomoc.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10
Potřebuji řešit: Bydlení|Finance|Péče o blízké|Ztráta zaměstnání|Osamělost|Domácí násilí|Psychická podpora|Řešení konfliktů|Návrat z vězení|Úmrtí
Cílová skupina: Senioři|Člověk v nesnázích

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>