Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Dobrovolnické centrum Protěž
Rybalkova 33
Popis

 

Organizace zajišťuje dobrovolnickou službu pro seniory a zdravotně postižené na Praze 10

 

Dobrovolníci  pravidelně 1x týdně navštěvují seniory a osoby se zdravotním postižením v jejich domácnostech, v domovech pro seniory a ve zdravotnických zařízeních.

Klientům jsou poskytovány  tyto služby:

- předčítání, psaní dopisů, vyřizování vzkazů,

- doprovody na úřady (pomoc při vyplňování formulářů, pomoc při jednáních),

- doprovody k lékaři,

- doprovody na vycházky,

- psychosociální poradenství,

- prevence před komerčním zneužíváním.

 

Pro zájemce o dobrovolnictví zajišťujeme potřebná školení a  následné zařazení do dobrovolnické činnosti.

Pro stávající dobrovolníky zajišťujeme odborná školení a supervize.

 

 

Kontakt:

Mgr. Tamara Svrčková, mobil: 775373103, 733 643 952

mail: dc.protez@centrum.cz

www.dcprotez.cz

 

 

Denni stacionář pro seniory Protěž

 

 

Praha 10 - Vršovice, Rybalkova 186/33 

Provoz:  Po - Pá, 8,00 - 16,00 hodin

Kapacita:  12 seniorů

Strava: dopolední svačina, oběd, odpolední svačina

 

 

Program: trénink paměti, kondiční a rehabilitační cvičení, masáže, zdravotní přednášky, přednášky na historická témata a další témata podle požadavků seniorů, vycházky do parku Grébovka, oslavy svátků a narozenin, pravidelné návštěvy dětí ze školky a společné zpívání nebo malování.

 

 

Zajišťujeme dopravu do stacionáře a zpět do bydliště.

 

Kontakt:

Mgr. Tamara Svrčková, mobil:775 373 103, 733 643 952

mail: dc.protez@centrum.cz

www.dcprotez.cz

 

Dětská školka Grébovka

 

Praha 10-Vršovice, Rybalkova 186/33

Provoz: Po - Pá, 7,00 - 17,00 /možno i déle, podle potřeb rodičů/

Kapacita: 12 dětí od 2 - 6 let

Strava: snídaně, svačinka, oběd, svačinka

 

 

Program: komplexntí péče zajišťující všestranný rozvoj dětí, výtvarné techniky, zpívání, pohybové aktivity, pobyt v přírodě, výuka angličtiny.

 

 

Zajišťujeme hlídání dětí od 5 měsíců.

 

 

Kontakt:

Mgr. Zuzana Vinšová, mobil 739 805 134

mail: skolickagrebovka@gmail.com

www.dcprotez.cz


Adresa: Rybalkova 186/33, Praha 10
Telefon 1: 775 373 103
Telefon 2: 733 643 952
Fax
Webové stránky: http://www.dcprotez.cz
Emailová adresa: dc.protez@centrum.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10
Potřebuji řešit: Péče o děti|Péče o blízké|Osamělost|Psychická podpora|Jiná potřeba
Cílová skupina: Rodina a děti|Senioři|Osoby se zdravotním postižením

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>