Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
NADĚJE - terénní program pro osoby bez domova
Husitská 70
Popis

Poskytujeme podporu lidem bez domova, kteří přežívají přímo na ulici. Pomáháme snižovat ohrožení, kterým jsou lidé bez domova na ulici vystaveni, a hledáme řešení jejich situace. Služba je realizována dvěma formami – pěší terénní služba a mobilní sociální služba (mobilní forma využívá speciálně upravený dodávkový automobil). Nabízíme: sociální poradenství, základní materiální pomoc, doprovod-převoz a pomoc při základním zdravotnickém ošetření.

 

Cílová skupina uživatelů:

Lidé bez domova.

 


Adresa: Husitská 70
130 00 Praha 3 (zázemí služby)
Telefon 1: 733 390 610
Telefon 2
Fax
Webové stránky: http://www.nadeje.cz/praha
Emailová adresa: praha@nadeje.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10
Potřebuji řešit: Jiná potřeba
Cílová skupina: Osoby ohrožené závislostí|Člověk v nesnázích

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>