Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Integrační centrum Praha, o.p.s.
Hvězdova 1594/19
Popis

Integrační centrum Praha je obecně prospěšná společnost (dále jen ICP) založená MHMP v roce 2012. Zaměřuje se na pomoc cizincům v jejich integraci do české společnosti prostřednictvím odborného poradenství, kurzů ČJ, sociokulturní orientace, vzdělávacích seminářů apod. Pomocí pořádání pravidelných kulturních a komunitních akcí ICP přispívá ke zlepšení vztahů mezi migranty a českými občany, žijícími na území Prahy. ICP má v Praze Komunitní a informační centrum a pět poboček.

Na pobočce ICP na Praze 4 je pravidelně poskytováno odborné právní a sociální poradenství. Pobočka pravidelně pořádá velký bowlingový turnaj mezinárodních týmů a akci Filmový večer s českou klasikou. Kromě těchto větších akcí pořádáme pravidelné diskuze a jiné volnočasové aktivity.

Komunitní a informační centrum ICP:

Adresa: Žitná 1574/51
110 00 Praha 1
Telefon: 252 543 846

E-mail: info@icpraha.com
 


Adresa: Hvězdova 1594/19
140 00 Praha 4
Telefon 1: +420 775 771 944
Telefon 2: +420 773 957 473
Fax
Webové stránky: http://www.icpraha.com
Emailová adresa: praha4@icpraha.com
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10
Potřebuji řešit: Psychická podpora|Právní poradenství|Jiná potřeba
Cílová skupina: Člověk v nesnázích

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>