Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Komunitní centrum Motýlek
Vlčkova 1067/12
Popis

Poskytujeme odborné služby dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám. Našimi častými klienty jsou děti od 3 do 18 let s různým stupněm mentálního či kombinovaného postižení, diagnózami Downův syndrom, autismus, dětská mozková obrna, apod. Umožňujeme jim trávit čas s dalšími dětmi, mají u nás příležitost rozvíjet zájmy a dovednosti podle svých potřeb. Napomáháme k jejich začlenění do společnosti a k tomu, aby v dospělosti potřebovaly co nejmenší pomoc svého okolí. Individuálně nebo skupinově navštěvují specializované aktivity, kde vždy naleznou potřebnou podporu u odborných pracovníků. V současnosti mohou klienti využívat např. canisterapii, muzikoterapii, arteterapii; na rozvoji komunikace a odstraňování řečových vad pracují s logopedy, svou soběstačnost rozvíjejí při nácviku sebeoslužných dovedností (samostatné oblékání, telefonování, cestování MHD, nakupování, příprava jednoduchých pokrmů apod). Možnost sebevyjádření mají v klubu s prvky dramaterapie či v keramické dílně. Pro zlepšení fyzické kondice a motorických dovedností nabízíme dětem skupinové pohybové aktivity -  cvičení či odpolední sportovní klub, mnohé z nich dosahují skvělých pokroků v plaveckých dovednostech při aktivitě plavání.

Díky individuálnímu přístupu a pochopení pro osobité projevy těchto dětí napomáháme rodičům zvládat náročnou péči o ně. Připravujeme také společné výlety a zajímavé akce, rekondiční pobyty, odborné přednášky a setkávání svépomocné skupiny. Nabízíme možnost zapůjčení literatury, hraček a didaktických pomůcek.

 

 


Adresa: Vlčkova 1067/12
198 00 Praha 9 – Černý Most
Telefon 1: 281 912 081
Telefon 2: 777 964 763
Fax
Webové stránky: http://www.motylek.org
Emailová adresa: motylek@motylek.org
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10
Potřebuji řešit: Péče o děti|Péče o blízké|Psychická podpora
Cílová skupina: Rodina a děti|Osoby se zdravotním postižením

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>