Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Vršovický zámeček
Moskevská 120/21
Popis

Domov Vršovický zámeček je bezbariérovým pobytovým zařízením sociálních služeb.

 

V Domově pro seniory Vršovický zámeček poskytuje pobytovou službu Městská část Prahy 10 prostřednictvím Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10. Pobytová služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Kapacita služby je 23 lůžek, z toho je 1 třílůžkový a 10 dvojlůžkových pokojů. K objektu Vršovického zámečku patří také atrium s posezením. Uživatelům je poskytována nepřetržitá pomoc pracovníků v sociálních službách i zdravotního personálu. Do domova pravidelně dochází praktický a odborný lékař. Domov nabízí řadu volnočasových a aktivizačních činností (trénovaní paměti, kondiční cvičení, keramiku, bohoslužby, pravidelné výlety, tematická posezení, muzikoterapii, arteterapii). Uživatelé jsou motivování k zapojení se do běžných denních činností z důvodu udržení sociálních dovedností, ale i do společenského života a udržování sociálních kontaktů se svojí rodinou, či blízkými. 

 

V Domově se zvláštním režimem Vršovický zámeček poskytuje pobytovou službu Městská část Prahy 10 prostřednictvím Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10. Pobytová služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim této služby je přizpůsobován specifickým potřebám těchto osob. Kapacita služby je 46 lůžek, z toho 2 jednolůžkové pokoje a 22 dvoulůžkových pokojů. K objektu Vršovického zámečku patří také atrium s posezením. Uživatelům je poskytována nepřetržitá pomoc pracovníků v sociálních službách i zdravotního personálu. Do domova pravidelně dochází praktický a odborný lékař. Domov nabízí řadu volnočasových a aktivizačních činností (trénovaní paměti, kondiční cvičení, keramiku, bohoslužby, pravidelné výlety, tematická posezení, muzikoterapii, arteterapii). Uživatelé jsou motivování k zapojení se do běžných denních činností z důvodu udržení sociálních dovedností, ale i do společenského života a udržování sociálních kontaktů se svojí rodinou, či blízkými.

 


Adresa: Moskevská 120/21
101 00 Praha 10
Telefon 1: 277 010 183
Telefon 2: 277 010 184
Fax
Webové stránky:  http://www.csop10.cz
Emailová adresa: zamecekds@csop10.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Příspěvkové organizace MČ Praha 10
Potřebuji řešit: Bydlení|Péče o blízké|Osamělost
Cílová skupina: Senioři|Osoby se zdravotním postižením

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>