Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Občanská poradna Společnou cestou
Spytihněvova 162/4
Popis

Charakteristika poskytovaných služeb: právní poradenství pro osoby v tíživé sociální situaci formou osobních konzultací, telefonických konzultací a přes aplikaci internetové poradny. Služby mají za cíl vyjasnit uživateli, jaké je jeho právní postavení, jaké jsou možnosti právního řešení a v rámci návazných konzultací podporovat uživatele při řešení věci. Poradenství je poskytováno v 18 oblastech. Častá je zejména problematika dluhů a exekucí, sociálních dávek, rodinného práva, bydlení a pracovněprávních vztahů.

 

V rámci služby není zajišťováno právní zastupování.

 

Cílová skupina uživatelů: kdokoliv, kdo k řešení své tíživé sociální situace potřebuje právní poradenství a nemá prostředky k využití komerčních služeb

Forma služby: ambulantní


Adresa: Spytihněvova 162/4
128 00 Praha 2

Telefon 1: 223 011 642
Telefon 2
Fax
Webové stránky: http://www.spolcest.cz
Emailová adresa: poradna@spolcest.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10
Potřebuji řešit: Bydlení|Finance|Domácí násilí|Právní poradenství
Cílová skupina: Rodina a děti|Člověk v nesnázích

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>