Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
ERGO Aktiv o.p.s. - Centrum neurorehabilitace pro osoby se získaným poškozením mozku
Olšanská 2666/7
Popis

Centrum ERGO Aktiv nabízí osobám po cévní mozkové příhodě či jiném poškození mozku podporu bezpečného návratu k denním aktivitám, návratu ztracených funkcí a dovedností a jejich maximálního využití v běžném životě. Cílem veškerých aktivity je zlepšení praktických dovedností, které jsou využitelné v běžném životě. Dovedností, které našim klientů činí každodenně potíže, nebo na které si nyní netroufnou a chtěli by je do svého života zařadit. Terapie vždy vychází z konkrétních cílů a potřeb klienta a vedou ji odborníci z oblastí ergoterapie, fyzioterapie, psychoterapie, rehabilitačního lékařství a sociální oblasti. Naším cílem je, dopomoci našim klientům znovu získat konkrétní dovednosti a návyky, tak aby si mohli intenzivněji užít každý svůj den. Více o jednotlivých službách naleznete na www.ergoaktiv.cz

 


Adresa: Olšanská 2666/7
130 00 Praha 3

Telefon 1: 732 542 529
Telefon 2
Fax
Webové stránky: http://www.ergoaktiv.cz
Emailová adresa: info@ergoaktiv.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10
Potřebuji řešit: Psychická podpora|Právní poradenství|Jiná potřeba
Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>