Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Hospic Štrasburk
Bohnická 12/57
Popis

H

Hospic Štrasburk (www.hospicstrasburk.cz) provozuje obecně prospěšná společnost stejného jména, která se k 1. lednu 2014 transformovala z občanského sdružení ve smyslu zák. o přeměně občanských sdružení na obecně prospěšnou společnost. Hospic slouží jako pobytové zařízení pacientům v terminálním stadiu onkologických onemocnění a poskytuje jim paliativní-útěšnou péči. Své služby pacientům i jejich blízkým poskytujeme nepřetržitě již 17. rokem (od 1.1.1998).

 

Budova hospice je umístěna v klidném prostředí na okraji areálu Psychiatrické nemocnice v Praze Bohnicích. Dostupnost pro příbuzné městskou dopravou je bezproblémová, v areálu je i možnost parkování vozidel. Vlastní hospic je obklopen zahradou, která slouží jak pacientům, tak i příbuzným a návštěvám, které do hospice zavítají. Zde realizujeme také různé akce především pro pacienty, pokud jim to dovolí jejich zdravotní stav. Budova hospice má i vlastní kapli.

 

Celý objekt je bezbariérový, včetně sociálního zařízení na pokojích pacientů. Kapacita je 25 lůžek - 23 pokojů jednolůžkových, 1 pokoj dvoulůžkový. Ten je ovšem prakticky využíván též jako jednolůžkový, podle přání pacientů. Krom sociálního zařízení je na každém pokoji také další lůžko, které slouží pro návštěvníka, který by si přál u svého nemocného i přenocovat. Atrium se zimní zahradou slouží jako společenský prostor i pro pořádání akcí.

 

Budova má vlastní plynovou kotelnu, 3 výtahy a pro hygienu imobilních pacientů máme k dispozici 2 koupelny. Strava je dovážena a připravována firmou, která poskytuje stravovací služby i dalším zdravotnickým a sociálním zařízením.

 

O pacienty u nás pečuje tým zkušených zdravotnických a sociálních pracovníků v čele s primářem a dalšími lékaři. Tým tvoří dále zdravotní sestřičky, pečovatelé, sanitáři/ky a pracovníci v sociálních službách. Působí zde též rehabilitační pracovnice, která poskytuje paliativní rehabilitaci. V týmu je také psycholog a duchovní křesťanského vyznání, kteří mohou samozřejmě poskytovat péči i příbuzným a přátelům nemocných v jejich těžké situaci.

 

            Hospic pracuje nepřetržitě celý rok, 24 hodin denně již 17. rokem (2014).

 

Většinu našich pacientů tvoří obyvatelé Prahy, jen několik jich bývá z okolí hl. města a ze Středočeského kraje. Počet pacientů se každoročně pohybuje kolem 220.

 

Obvykle pacienty přijímáme z domova na žádost pacientů samotných, či jejich příbuzných a blízkých s doporučením odborných či praktických lékařů, ale samozřejmě také ze zdravotnických zařízení, a to v zásadě takové pacienty, u kterých již byla vyčerpána možnost kausální léčby a jejich stav vyžaduje každodenní intenzivní ošetřovatelskou a lékařskou péči. Rodina a blízcí již nebývají v takovém okamžiku schopni starat se o svého nemocného v intenzitě, kterou potřebuje.

 

Základním cílem naší práce je snaha celého hospicového týmu o to, aby pacienti u nás byli v příjemném „domácím prostředí“ (tedy v kontrastu s obvyklým prostředím nemocnice) a aby jim bylo možno, co nejdéle poskytnout služby k maximální kvalitě života při zamezení psychického i fyzického utrpení a bolesti. Příbuzní tak mohou navštěvovat svého nemocného kdykoliv, tj. v jakoukoliv denní i noční dobu. Mohou návštěvu absolvovat i s „domácím mazlíčkem“, který jejich nemocného obvykle velmi potěší.

 

Spoluúčast pacienta činí na jednolůžkovém pokoji sazbu 400,- Kč / 1 den, na pokoji dvoulůžkovém je tato sazba v částce 300,- Kč / 1 den. Stává se také, že tuto platbu některým pacientům na základě jejich žádosti snižujeme, či zcela odpouštíme, a to dle konkrétní sociální situace.

 

Přijímáme pacienty nejen pojišťoven, se kterými máme uzavřeny smlouvy, ale i klienty všech ostatních pojišťoven, neboť nám za péči o jejich klienty platí i tyto „bezsmluvní“ pojišťovny individuálně (jen nižší hodnota bodu).

 

 

B


Adresa: Bohnická 12/57
181 00 Praha 8
Telefon 1: 283 105 511
Telefon 2
Fax
Webové stránky: http://www.hospicstrasburk.cz
Emailová adresa: kancelar@hospicstrasburk.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Ostatní organizace a instituce
Potřebuji řešit: Péče o blízké|Psychická podpora
Cílová skupina: Senioři

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>