Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Tichý svět, o.p.s.

Popis

Poskytujeme neslyšícím všestrannou podporu v podobě služeb, které jim ulehčují začlenění do společnosti. 

V přístupu ke klientům používáme způsob komunikace, který je lidem se sluchovým postižením vlastní, tj. nejčastěji český znakový jazyk nebo psaná čeština a odezírání.

Šíříme povědomí o lidech se sluchovým postižením i ve společnosti slyšících, vysvětlujeme specifika kontaktu s neslyšícími a nedoslýchavými a učíme je znát a používat pravidla komunikace s nimi.

 

SLUŽBY PRO NESLYŠÍCÍ:

 

Sociální rehabilitace

Služba se věnuje nácviku sociálních dovedností a rozvoji znalostí, které pomohou klientům v běžném životě.

Posiluje integraci klientů zejména šířením osvěty a dosažením bezbariérovosti veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.

Nabízí Tranzitní program pro neslyšící studenty a absolventy středních škol. V rámci tohoto programu poskytuje individuální a skupinové poradenství, pomoc s výběrem a zajištěním vhodné praxe. Absolventům se snaží usnadnit přestup ze školy do zaměstnání.

 

Odborné sociální poradenství

Služba podporuje a pomáhá klientovi lépe se orientovat v náročné životní situaci a nalézt strategie k jejímu zlepšení.

Snaží se klienta navést na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou životní situací.

Posiluje integraci klientů zejména šířením osvěty a dosažením bezbariérovosti veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.

Součástí Odborného sociálního poradenství je Právní poradna, která poskytuje klientům poradenství v oblasti pracovního, občanského, obchodního, trestního a  insolvenčního práva a dalších oblastech po dohodě.

 

Online tlumočení a online přepis-Tichá linka

Posláním online tlumočnické a přepisovatelské služby Tichého světa je umožnit bezbariérovou komunikaci osobám se sluchovým postižením a osobám s kombinovaným postižením, které ovládají český znakový jazyk nebo komunikují prostřednictvím psaného českého jazyka. Online tlumočení je k dispozici denně nonstop (22:00 - 07:00 pouze pohotovost).


Adresa: Sídlo společnosti:
Staňkovská 378
198 00 Praha 9 - Hostavice

Provozovna:
Na Strži 1683/40
140 00 Praha 4


Telefon 1: SMS 720 996 089
Telefon 2
Fax
Webové stránky: http://www.tichysvet.cz
Emailová adresa: info@tichysvet.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10|
Potřebuji řešit: Bydlení|Finance|Péče o děti|Péče o blízké|Ztráta zaměstnání|Osamělost|Domácí násilí|Návrat z vězení|Úmrtí
Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>