Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Česká asociace paraplegiků – CZEPA
Dygrýnova 816/8
Popis

Poškození míchy přináší závažnou změnu zdravotního stavu. Česká asociace paraplegiků – CZEPA je nestátní organizace, která od roku 1990 sdružuje lidi ochrnuté po poškození míchy z celé ČR a nabízí jim řadu podpůrných služeb. Klientům (vozíčkářům) i jejich rodinám a blízkým asociace nabízí odborné sociální poradenství i poradenství zdravotní specialistky (sociální dávky a příspěvky pro osoby se zdravotním postižením; výběr kompenzačních pomůcek, řešení bezbariérových úprav, preventivní zdravotní programy). Asociace vydává publikace na téma poškození míchy a podílí se na vzniku videoprogramů (např. bezbariérové úpravy, rehabilitace v domácím prostředí a další). Lidé s poškozením míchy mohou využít tréninkové bydlení a tréninkové zaměstnání, komunitní portál www.Vozejkov.cz, mobilní aplikaci bezbariérových míst VozejkMap. Asociace pořádá preventivní programy a osvětové kampaně pro veřejnost.


Adresa: Dygrýnova 816/8
198 00 Praha 14

Telefon 1: 775 980 952
Telefon 2
Fax
Webové stránky: http://www.czepa.cz
Emailová adresa: czepa@czepa.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10
Potřebuji řešit: Bydlení|Chod domácnosti|Psychická podpora
Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>