Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Polovina nebe, o. p. s.
Na Pankráci 1683/127

Popis

Polovina nebe, o. p. s., je registrovaným poskytovatelem služeb od 1. ledna 2015. Naším cílem je podporovat samostatnost osob, které z důvodu věku či zdravotního postižení, jsou závislé na pomoci jiné osoby. Chceme pomoci k tomu, aby tyto osoby mohly žít ve svém přirozeném sociálním prostředí srovnatelným způsobem života, jako jejich vrstevníci, a to na úrovni 21. století.  Naše podpora a pomoc vychází vždy z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů, respektuje a zachovává jejich důstojnost a jejich základní lidská práva, umožňuje jim aktivní a tvůrčí život a sociální začlenění. Poskytujeme službu osobní asistence, průvodcovské a předčitatelské služby, odlehčovací službu formou služby terénní.

 

Cílovou skupinou jsou dospělé osoby se zdravotním postižením a senioři.

 

 

Dále nabízíme fakultativní služby:

 

  • Autodoprava pro OZP a seniory
  • Kurz ovládání počítače hlasem – nejbližší termín - podzim 2020 – kurz bude uskutečněn díky finanční podpoře MČ Praha 10.

Adresa: Adresa sídla: K dolům 73/65, Praha 4 – Modřany
Adresa kanceláře: Na Pankráci 1683/127, Praha 4 – Pankrác – vchod z ulice Hvězdova, vchod je bezbariérový

Telefon 1: 725 516 333
Telefon 2
Fax
Webové stránky: http://www.polovinanebe.cz
Emailová adresa: info@polovinanebe.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10
Potřebuji řešit: Péče o blízké|Osamělost|Psychická podpora
Cílová skupina: Senioři|Osoby se zdravotním postižením

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>