Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
In IUSTITIA, o. p. s.
Eliášova 28
Popis

Služby poradny Justýna jsou určené pro:

 • Osoby ohrožené násilím z nenávisti.
 • Oběti násilí z nenávisti, tedy lidé, kteří byli napadeni pro to, kým jsou, či jak vypadají (i pozůstalé osoby).
 • Blízké osoby a sociální okolí obětí a osob ohrožených násilím z nenávisti (rodinní příslušníci, partneři, přátelé, zástupci institucí, spolupracovníci aj.).
 • Svědci násilí z nenávisti.

 

SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY: 

- osobně v poradně na adrese Eliášova 28, Praha 6.

PO a ČT 9.00 - 17.00 (pouze na základě předchozího objednání) 

- osobně v přirozeném prostředí klientů: PO až PÁ na základě telefonické domluvy +420 773 177 636

- telefonicky: PO až PÁ +420 773 177 636

- emailem: poradna(zavináč)in-ius.cz (odpovídáme do 3 pracovních dnů)

- konzultace může proběhnout v místě bydliště nebo na jiném bezpečném místě podle Vaší volby, jednorázová konzultace může být poskytnuta anonymně

 

JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME:

PRÁVNÍ INFORMACE

Právní informace dle zákona o obětech trestných činů:

 • informace o právech poškozeného a uplatnění práv v trestním řízení
 • informace o možnosti náhrady škody za způsobenou zdravotní, materiální a jinou újmu
 • informace o peněžité pomoci obětem trestných činů
 • sepsání podání (např. trestní oznámení, stížnost, odvolání, žádosti)
 • služby důvěrníka (doprovod) na policii, soudy
 • informace o trestním, civilním a správním řízení 

 

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Základní a odborné sociální poradenství dle zákona o sociálních službách:

 • Řešení osobních záležitostí související s útokem - např. doprovod k lékaři či na policii, pomoc při zajištění náhrady příjmu v případě pracovní neschopnosti, pomoc při zajištění nového bydlení apod.
 • Provázení procesem trestního nebo správního řízení, ve kterém je řešen útok vůči klientovi/tce
 • Možnost zprostředkování psychologické či terapeutické pomoci v případě potřeby
 • Tvorba bezpečnostního plánu vedoucí k zajištění bezpečnosti zejména
 • Tvorba mediálního plánu vedoucí ke snížení rizik, které souvisejí s medializací
 • Asistence a podpora při jednání s různými institucemi – policie, státní správa, média a další.
 • Základní krizová intervence

 

BEZPLATNÉ PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ 

Zastupování zmocněncem se poskytuje podle aktuálních (finančních a kapacitních) možností organizace, dle těchto možností je

 • Zastoupení a provázení klienta/ky ve všech podstatných úkonech v řízení (od výslechu na policii do konce řízení nebo spolupráce)
 • Podání návrhů, stížností, odvolání a dalších podnětů za klienta
 • Zprostředkování bezplatného zastupování advokátem

Adresa: Eliášova 28
160 00 Praha 6

Telefon 1: +420 773 177 636
Telefon 2
Fax
Webové stránky: http://www.in-ius.cz, http://www.matesvaprava.cz
Emailová adresa: poradna@in-ius.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10
Potřebuji řešit: Psychická podpora|Řešení konfliktů|Právní poradenství|Jiná potřeba
Cílová skupina: Člověk v nesnázích

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>