Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Dům tří přání, z. ú.
Karlovarská 18
Popis

Dům tří přání je nestátní nezisková organizace poskytující všestrannou pomoc dětem a jejich rodinám v náročné životní situaci. Zásadním cílem pomoci  je umožnit dětem bezpečný vývoj v jejich původní rodině tak, aby rodina dokázala řešit své starosti v budoucnu samostatně.

Jedinečnost organizace na poli poskytování sociálních služeb a sociálně právní ochrany spočívá v komplexní nabídce podpory. 

 

Poslání: Pomáháme dětem a jejich rodinám, které se ocitly v krizové situaci. Naší snahou je umožnit těmto dětem bezpečný vývoj v původní rodině.   

Naše cíle:

 • zlepšení okamžité situace dítěte;
 • podpora dítěte ve zvládnutí obtížné situace v životě;
 • posílení rodičovských kompetencí a zlepšení rodinných vztahů;
 • předejití umístění dítěte do ústavní výchovy.

Podporu poskytujeme:

 • dětem ohroženým výchovnými problémy a poruchami chování;
 • dětem ohroženým vztahovou a osobní krizí;
 • dětem týraným, zneužívaným, zanedbávaným (syndrom CAN);
 • dětem z pěstounských rodin;
 • dětem hospitalizovaných rodičů, rodičů s psychiatrickým onemocněním, závislostí na návykových látkách, ve výkonu trestu odnětí svobody apod.;
 • rodičům, kteří si nejsou jisti svojí výchovnou rolí, potřebují pomoc s výchovou dětí, navázání vztahu s dětmi apod.

Principy práce:

 • klademe důraz na nejlepší zájem dítěte, jeho práva a potřeby;
 • náš přístup je nehodnotící a neutrální;
 • vnímáme potřeby rodiny jako celku, ale i jejích jednotlivých členů;
 • vedeme rodinu k aktivnímu a samostatnému řešení situace;
 • náš tým je složený ze sociálních pracovníků, psychologů a speciálních pedagogů;
 • při řešení ohrožení dítěte pracujeme s celou rodinou.

 

Naše služby jsou bezplatné, rodiče hradí jen příspěvek v Domě P. Pittra pro děti na úhradu pobytu a péče daný zákonem. Své služby poskytujeme ve čtyřech pracovištích:

Centrum rodinné terapie Horizont – Centrum nabízející ambulantní, případně terénní služby rodinám, které mají potřebu sdílet obavy o své zázemí, rodinnou pohodu a duševní zdraví svých nejbližších.

Doubravčická 1474/21, 100 00, Praha 10

Tel.: 274 777 125, 606 664 262

provozní doba: po-pá: 9-17

Dům Přemysla Pittra pro děti – krizové zařízení, které poskytuje bezpečné zázemí a odbornou pomoc dětem ve věku do 18 let a nabízí profesionální podporu rodinám těchto dětí. K dispozici je 10 lůžek a obvyklá délka pobytu je cca tři měsíce. Součástí Domu P.Pittra pro děti jsou i služby Krizová pomoc a Sociální rehabilitace.

Karlovarská 337/18, 161 00 Praha 6 – Ruzyně

tel.ZDVOP: 235 302 698, 607 199 291

tel.sociální služba: 607 531 818

provozní doba: pobytová část – nepřetržitý provoz; ambulantní část – po-pá: 9-14

provozní doba sociální služby krizová pomoc: Ambulantní forma: pondělí 8:30 – 16:00, úterý 10:00- 12:30, Terénní forma: středa až čtvrtek 10:00- 15:00

provozní doba sociální služby sociální rehabilitace: Ambulantní forma: úterý 8:30- 15:30

Terénní forma: středa 10:00- 15:00, čtvrtek 13:00-15:00

 

 

Centrum pro rodiny Delta – zařízení pro rodiny s dětmi do 18 let, které nabízí ambulantní, případně terénní socioterapeutickou podporu pro celou rodinu v náročných životních situacích.

Terronská 727/7, 160 00 Praha 6

Tel./fax: 233 931 310, 602 662 063

provozní doba: Ambulantní forma: pondělí 13:00 – 16:00, úterý 9:00 – 12:00, středa 11:00 – 12:00, 13:00 – 16:00, Terénní forma: úterý 13:00 – 16:00, čtvrtek 13:00 – 16:00, pátek 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00

 

Centrum pro děti Mezipatro – centrum pro děti do 18 let převážně z rodin, které se potýkají s náročnou životní situací, nabízející individuální a společné aktivity, které posilují odolnost dítěte a adaptaci na ztíženou rodinnou situaci.

Svatovítská 682/7, 160 00 Praha 6

Tel./fax: 233 323 249, 724 865 400

Provozní doba: Ambulantní forma: pondělí, úterý 10:00-15:00, Terénní forma: středa 10:00 – 15:00 

 


Adresa: Karlovarská 337/18
161 00 Praha 6 – Ruzyně
Telefon 1: 233 931 310
Telefon 2
Fax
Webové stránky: http://www.dumtriprani.cz
Emailová adresa: info@dumtriprani.cz
Poznámka: https://www.facebook.com/dum3prani/
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Ostatní organizace a instituce
Potřebuji řešit: Péče o děti|Psychická podpora|Řešení konfliktů|Právní poradenství|Jiná potřeba
Cílová skupina: Rodina a děti|Mládež

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>