Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Člověk v tísni o.p.s. – Programy sociální integrace, pobočka Praha

Popis

Poskytujeme dva druhy služeb – služby sociálního poradenství pro dospělé a služby podpory vzdělávání pro rodiny s dětmi.

Terénní sociální pracovníci a odborní sociální poradci pomáhají v problematice bydlení a zaměstnání, v komunikaci s úřady a institucemi a v oblasti státní sociální podpory. Máme mnohaleté zkušenosti s dluhovým poradenstvím, pomáháme s orientací v dluzích a exekucích, příp. s oddlužením.

Pracovníci podpory vzdělávání koordinují individuální doučování dětí v rodinách ohrožených sociálním vyloučením, které zajišťují proškolení dobrovolníci. Na vybraných základních školách provozujeme skupinové doučovací kroužky určené dětem s potřebou dalších podpůrných opatření. Pro nejmenší děti provozujeme čtyři dny v týdnu předškolní klub, kde je soustavně připravujeme na vstup do běžných mateřských škol a do prvních tříd.

V rámci vzdělávacích služeb poskytujeme také kariérní poradenství a mentoring dospívajícím lidem. Na vyšším stupni základních škol realizujeme workshopy týkající se finanční gramotnosti, posílení sociálních kompetencí žáků a práce s informacemi.

Pokud Vás zajímá dobrovolnictví pro Člověka v tísni, nabízíme Vám možnost zapojit se do vzdělávacích služeb a doučovat děti a získat s tím související proškolení a metodickou podporu.

 

Náměstí 14.října 3, Praha 5 – Smíchov, volný příjem soc. služeb - středa od 9:30 do 17:00h

Tel: 257 215 629

Vítkova 24, Praha 8 – Karlín, volný příjem soc. služeb -  pondělí  od 9:30 do 17:00h

Tel: 222 310 311

Sociální práce: tel. 777 782 077

 

Vzdělávací služby: tel. 778 409 243

 

Dobrovolnictví: tel. 778 442 521

 


Adresa: Náměstí 14.října 3, Praha 5
Vítkova 24, Praha 8
Telefon 1: 226 200 400
Telefon 2
Fax
Webové stránky: https://www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-prace/pobocka/praha
Emailová adresa
Poznámka: https://www.facebook.com/cvtpraha/
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10
Potřebuji řešit: Bydlení|Finance|Péče o děti|Ztráta zaměstnání|Domácí násilí|Psychická podpora|Řešení konfliktů|Jiná potřeba
Cílová skupina: Rodina a děti|Mládež|Člověk v nesnázích

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>