Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Prostor plus, o. p. s.
Ječná 2
Popis

Program Pilot, prostor PLUS o.p.s.

 

Program Pilot nabízí́ bezplatné poradenské a terapeutické́ služby dospívajícím a jejich rodinám v péči pražských orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

 

Nejčastějšími tématy, která řešíme, jsou problémy a neshody doma, konflikty a potíže ve škole a ve vztazích s vrstevníky, hrozící pobyty mimo rodinu a návraty zpět, a nebo přání změnit něco ve svém životě,  řešit problém, méně se trápit.

 

Vytváříme bezpečné prostředí a vztah založený na dohodě a důvěře. Respektujeme individuální potřeby, cíle a jedinečnost každého klienta. Klademe důraz na komunikaci, srozumitelné a otevřené dohody s klienty i úřady a souběžně podporujeme, vzděláváme, provázíme, informujeme.

 

Individuální setkávání (Individuální poradenství a terapie, mapování potřeb, zorientování v situaci, podpora při rozhodování, podpora při zvládání aktuálních obtíží ve vztazích s druhými či k sobě, pomoc při zvládání životních krizí a mezníků, spolupráce v síti služeb, pomoc při jednání s institucemi.)

 

Skupinová práce (Podpůrná a zážitková terapeutická práce v malé skupině, sdílení, společná práce na aktuálních tématech klientů, posilování sociálních vztahů, rozvoj sociálních dovedností, bezpečné zacházení s emocemi.)

 

Víkendové výjezdy a jednodenní akce (Intenzivní zážitkově - terapeutické pobyty mimo Prahu, výlety, kultura, sport, zábava, posílení důvěry a vzájemných vztahů ve skupině, podpora samostatnosti a soběstačnosti, komunikace, spolupráce, zábava a zážitky.)

 

Kde nás najdete:

Program Pilot sídlí v centru Prahy v Ječné ulici 2 v průchodu u kostela na rohu Ječné a Karlova náměstí. Po zazvonění na zvonek „Program Pilot“ pokračujte do prvního patra.

 

Mgr. Stanislav Kunc / +420 777 952 223 / stanislav.kunc@prostor-plus.cz

Martina Stohrová, DiS. / +420 725 996 884 / martina.stohrova@prostor-plus.cz

Bc. Karel Fišer / +420 720 992 130 / karel.fiser@prostor-plus.cz

 

 

 

 


Adresa: Ječná 2
120 00 Praha 2
Telefon 1: 725 996 884
Telefon 2
Fax
Webové stránky: http://www.prostor-plus.cz/pomahame/program-pilot/,
Emailová adresa: martina.stohrova@prostor-plus.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10
Potřebuji řešit: Péče o děti|Psychická podpora|Řešení konfliktů|Právní poradenství
Cílová skupina: Rodina a děti|Mládež

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>