Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Denní stacionář pro seniory Protěž
Rybalkova 33
Popis

Program: trénink paměti, kondiční a rehabilitační cvičení, vycházky, muzikoterapie, výtvarné techniky /např.enkaustika/, přednášky, oslavy svátků a narozenin našich klientů, společně slavíme také Vánoce a Velikonoce a další příležitosti.

Některé programy máme společně s dětmi ze školky, která má sídlo ve stejném objektu.

 

Patronkou stacionáře je zpěvačka Petra Janů, která často seniory navštěvuje a společně si povídáme a zpíváme.

 


Adresa: Rybalkova 186/33
101 00 Praha 10
Telefon 1: 775 373 103
Telefon 2: 733 643 952
Fax
Webové stránky: http://www.dcprotez.cz
Emailová adresa: dc.protez@centrum.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10
Potřebuji řešit: Péče o blízké|Osamělost|Psychická podpora
Cílová skupina: Senioři|Osoby se zdravotním postižením

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>