Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Poradna pro integraci, z. ú.
Opletalova 6
Popis

Poradna pro integraci, z. ú., je nezisková organizace založena v roce 1997. Naším cílem je pomáhat cizincům začlenit se do běžného života v české společnosti, najít si bydlení, práci nebo školu; tedy žít v České republice spokojený život. Spolupracujeme také s dobrovolníky, kteří pomáhají našim klientům se adaptovat na nové životní situace.

Laické a odborné veřejnosti nabízíme odborné semináře a kurzy zaměřené na cizineckou problematiku.

Cizincům nabízíme:

  • bezplatné sociální, právní a rodinné poradenství
  • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • poradenství v oblasti vzdělávání
  • psychosociální podporu v těžkých životních situacích 
  • zajišťování volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi
  • výuku a doučování ČJ pro děti i dospělé

 

Cílová skupina uživatelů:

Legálně pobývající cizinci z tzv. třetích zemí (mimo EU) a občanům a jejím rodinný příslušníkům jiného členského státu EU. Dále také osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana (azyl a doplňková ochrana) a občani ČR zahraničního původu (například s odlišným mateřským jazykem).


Adresa: Opletalova 921/6
110 00 Praha 1
Telefon 1: 603 281 269
Telefon 2: 603 807 567
Fax
Webové stránky: http://www.p-p-i.cz
Emailová adresa: praha@p-p-i.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10
Potřebuji řešit: Osamělost|Psychická podpora|Řešení konfliktů|Právní poradenství|Jiná potřeba
Cílová skupina: Člověk v nesnázích

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>