Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
ESET – HELP, z. s.
Úvalská 47
Popis

Organizace ESET – HELP byla založena v roce 1995. Jejím posláním je poskytovat péči o duševní zdraví a přispívat k jejímu rozvoji.

Lidem, kteří se na nás obrátili, pomáháme znovu získat zdravotní, psychickou a sociální stabilitu a obnovit či rozšířit jejich možnosti a dovednosti tak, aby překonali nepříznivý stav, ve kterém se nachází, a dosáhli plnohodnotného a spokojeného života. Služby orientujeme co nejblíže k člověku a jeho přirozenému prostředí.

Všechny sociální služby ESET – HELP jsou registrované podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

KOMUNITNÍ TERÉNNÍ TÝM   

 

Multidisciplinární tým složený ze sociálních pracovníků, psychiatrických sester a psychiatrů se specializuje na poskytování podpory lidem se závažným duševním onemocněním především v jejich přirozeném domácím prostředí. Poskytujeme registrovanou sociální službu sociální rehabilitace a zdravotní psychiatrickou péči.

 

Komu je služba určena

  • Služba je určena dospělým lidem (18 let a více) s duševním onemocněním primárně z dg. okruhu schizofrenie a závažné afektivní poruchy, kteří bydlí na území MČ Praha 10 (Strašnice, Záběhlice, Malešice), Praha 11 (Háje) a Praha 15 (Hostivař) a potřebují dlouhodobou podporu ve svém každodenním životě.
  • V případě, že klient ještě nemá diagnostikováno některé z výše uvedených duševních onemocnění, tým ho může přesto kontaktovat a zajistit mu psychiatrické vyšetření u psychiatra týmu. Tým proaktivně kontaktuje a motivuje ke spolupráci i osoby, které aktuálně motivaci nejeví, avšak z dosavadních zjištění (např. na základě doporučení ambulantního psychiatra, lůžkového zařízení, žádosti ze strany blízkých) vyplývá potřebnost potenciálnímu klientovi službu nabídnout a pomoci řešit jeho obtížnou situaci.

 

S čím konkrétně Vám můžeme pomoci (co je pro službu typické)

Multidisciplinární tým se specializuje na podporu lidí se závažným duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí. Všichni sociální pracovníci a psychiatrické sestry týmu pracují formou case managementu. Po dobu spolupráce podporujeme klienty při dosahování větší samostatnosti v každodenním životě, posilujeme schopnosti vedoucí k naplňování životních rolí a zajištění potřeb klientů. Často spolupracujeme i s lidmi, kteří nejsou motivovaní a opakovaně vypadávají ze služeb dostupné zdravotní a sociální péče, či podstupují opakované hospitalizace, nebo nemají dosud zkušenosti s psychiatrií. Spolupracujeme rovněž s rodinou a okolím našich klientů.

 

Kontakty a provozní doba služby

Terénní provozní doba: pondělí – pátek 9:00 – 17:00 h (s možností individuálního přizpůsobení)

Ambulantní provozní doba:

úterý  9:00 – 17:00 h
středa  13:00 – 17:00 h
čtvrtek  9:00 – 13:00 h

Ambulantně může být služba po předchozí dohodě poskytnuta i mimo uvedenou ambulantní provozní dobu (a to v rámci provozní doby pondělí – pátek 9:00 – 17:00 h).

Místo poskytování: 

Úvalská 3411/47, 100 00 Praha 10 – Strašnice (kancelářské zázemí a konzultační prostor, kontaktní místo pro zájemce o službu)

Hekrova 805/25, 149 00 Praha 11 – Háje (konzultační prostory)

Telefon: 734 596 536, 773 261 010

E-mail: ktt@esethelp.cz, asertivni.tym@esethelp.cz

 

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ

 

Posláním služby Podpora zaměstnávání je získání sociální stability lidí s duševním onemocněním, která povede ke zvýšení jejich samostatnosti a nezávislosti prostřednictvím konkrétní podpory v oblasti práce a začleňování na trh práce.

Služba nabízí několik možností spolupráce (individuální podpora při zapojení na trh práce, tréninková pracovní místa s různou náročností).

 

Komu je služba určena

Dospělí lidé (18 - 64 let) s duševním onemocněním, nejčastěji s onemocněním ze schizofrenního okruhu, závažné afektivní poruchy, neurotické poruchy, nebo poruchy osobnosti, ve stabilizovaném stavu. Zájemce žije trvale, příp. dlouhodobě v Praze, spolupracuje se svým ambulantním psychiatrem a má zájem získat nové pracovní zkušenosti a posílit dovednosti potřebné pro výběr, hledání a udržení zaměstnání.

 

S čím konkrétně Vám můžeme pomoci (co je pro službu typické)

  • pomůžeme Vám při hledání pracovního místa na otevřeném trhu práce
  • můžete si vyzkoušet práci, kde po zaučení pracujete již samostatně (pochůzkové pozice s různou mírou náročnosti, místo pomocného administrativního pracovníka, místo úklidového pracovníka zahrady)
  • můžete si vyzkoušet práci v tréninkové kavárně se stálou podporou sociálního pracovníka (barman, úklidový pracovník)

 

Kontakty a provozní doba služby

Provozní doba: pondělí – pátek 9:00 – 17:00 h (ambulantní i terénní forma)

Místo poskytování: Hekrova 805/25, 149 00 Praha 11 – Háje

Telefon: 731 444 134, 733 120 331

E-mail: podpor.zam@esethelp.cz, prech.zam@esethelp.cz

 

CENTRUM DENNÍCH AKTIVIT

 

Centrum denních aktivit je místem pro setkávání lidí, nabízí prostor a možnosti rozšířit své sociální vazby, posílit sociální dovednosti a samostatnost, zejména v oblasti organizace volného času a denní struktury.

 

Komu je služba určena

Dospělí lidé (18 – 64 let) se závažným duševním onemocněním ze schizofrenního okruhu a závažné afektivní poruchy, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný. Klient spolupracuje se svým ambulantním psychiatrem a má zájem získat nové či posílit stávající dovednosti a samostatnost v oblasti denní struktury a nakládání s časem, nebo některé běžné každodenní dovednosti. Klient žije trvale, příp. dlouhodobě v Praze, primárně v městských částech Praha 4, 10, 11 a 15.

 

S čím konkrétně Vám můžeme pomoci (co je pro službu typické)

Služba pomáhá obnovit sociální síť kontaktů a navázat nová přátelství (např. po hospitalizaci, nebo po období sociální izolace způsobené duševním onemocněním).

Naleznete zde bezpečný prostor, kde můžete aktivně trávit a plánovat Váš čas. Každodenní program zahrnuje přímý nácvik sociálních a pracovních dovedností, techniky zlepšující pozornost a soustředění, výtvarné a rukodělné činnosti, pohybové a sportovní aktivity, hudební programy, kulturní aktivity (výlety, společné návštěvy výstav a muzeí), vzdělávací aktivity (PC kurz, kurz AJ), svépomocné aktivity (podíl klientů na vytváření programu v klubu, modelářský kurz, klientské hnutí). Skupinové aktivity probíhají každý všední den od 10 do 15 hodin.

 

Kontakty a provozní doba služby

Provozní doba: pondělí – pátek 9:00 – 17:00 h

Místo poskytování: Hekrova 805/25, 149 00 Praha 11 – Háje

Telefon: 733 120 332

E-mail: centrum@esethelp.cz

 

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

 

Posláním služby je zvýšení kvality života lidí s duševním onemocněním prostřednictvím dosažení větší samostatnosti a nezávislosti v oblasti bydlení a posilování zdrojů podpory v okolí.

 

Služba nabízí rehabilitaci ve dvou chráněných bytech – pro muže a pro ženy. Byty se nacházejí v běžné panelové zástavbě v Praze 11. V chráněném bytě bydlí tři klienti, každý má svůj pokoj. Kuchyň, chodba a WC s koupelnou jsou společné. V bytě je základní vybavení. Každý obyvatel bytu si může přinést své vlastní věci nebo i nábytek tak, aby mu byl pobyt příjemný. Ubytování je poskytováno 24 hodin denně, a to každý den po dobu platnosti smlouvy. Služba je poskytována za úhradu dle platného ceníku, podle individuálních potřeb klientů.

 

Komu je služba určena

Dospělí lidé (18 - 64 let) se závažným duševním onemocněním ze schizofrenního okruhu a závažné afektivní poruchy (především bipolární afektivní porucha) ve stabilizovaném stavu. Klient trvale žije v Praze, spolupracuje se svým ambulantním psychiatrem a má zájem posílit dovednosti potřebné pro samostatné bydlení.

 

S čím konkrétně Vám můžeme pomoci (co je pro službu typické)

Služba pomáhá především upevnit dovednosti spojené s bydlením a vyzkoušet si tyto dovednosti nezávisle na původní rodině, plánovat své denní činnosti, posílit důvěru ve vlastní samostatnost, získat zkušenost s nesením finanční zodpovědnosti za náklady spojené s bydlením, atd. Podporujeme klienty v komunikaci s lidmi v jejich okolí, se sousedy, na úřadech, se zdravotními a sociálními službami, i ve využívání běžných veřejně dostupných služeb. Podporuje klienty v aktivním přístupu v procesu jejich zotavení.

 

Kontakty a provozní doba služby

Provozní doba: pondělí – pátek 9:00 – 17:00 h

Místo poskytování: Hekrova 805/25, 149 00 Praha 11 – Háje (kancelář)

Telefon: 739 994 980

E-mail: chranenebydleni@esethelp.cz


Adresa: Úvalská 3411/47
100 00 Praha 10 - Strašnice


Telefon 1: 774 186 262
Telefon 2
Fax
Webové stránky: http://www.esethelp.cz
Emailová adresa: office@esethelp.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10
Potřebuji řešit: Bydlení|Finance|Chod domácnosti|Péče o blízké|Osamělost|Psychická podpora|Řešení konfliktů
Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>