Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Dílny tvořivosti, o.p.s
Podskalská 1252/24
Popis

Dílny tvořivosti pomáhají lidem se zdravotním postižením pracovat a žít kvalitní život. Služby poskytujeme dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením (např. mentálním a tělesným, mentálním a smyslovým, přidruženým autismem), lidem po poranění nebo poškození mozku a lidem s chronickým duševním onemocněním, zejména v kombinaci s další diagnózou nebo postižením. Pomoc nabízíme také jejich rodinným příslušníkům a blízkým. Posláním naší sociálně terapeutické dílny je dlouhodobá a pravidelná podpora těchto lidí při rozvoji soběstačnosti, motorických, sociálních a pracovních dovedností. Služba uživatelům umožňuje bezpečně rozvíjet svůj pracovní potenciál, začlenit se do běžného způsobu života a předchází tak sociálnímu vyloučení.


Adresa: Podskalská 1252/24
128 00 Praha 2
Telefon 1: 774 372 796
Telefon 2: 222 511 488
Fax
Webové stránky: http://www.dilnytvorivosti.cz, http://www.navraty.info
Emailová adresa: dilny_tvorivosti@seznam.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10
Potřebuji řešit: Chod domácnosti|Péče o blízké|Ztráta zaměstnání|Osamělost|Psychická podpora
Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>