Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Terénní program sociálních asistentů - Streetwork, Drop in o.p.s.
Karoliny Světlé 18
Popis

Terénní program už ze své podstaty přichází k uživatelům nelegálních návykových látek nejblíže, aktivně je vyhledává a služby poskytuje v jejich přirozeném prostředí. Je odrazovým můstkem do návazných služeb a zároveň velmi často jedinou sociální službou, která klienta doprovází po celou drogovou kariéru včetně okamžiků, kdy z nejrůznějších důvodů vypadává ze sítě dalších sociálních služeb. Vše výše uvedené terénním pracovníkům umožňuje být jedním z nejúčinnějších ochránců veřejného zdraví skrze aktivní poskytování informací z oblasti Harm reduction ve srozumitelné, přitom nezkreslené, formě přímo nejzranitelnější a nejrizikovější cílové skupině, tedy injekčním uživatelům nelegálních návykových látek.


Adresa: Karoliny Světlé 18
110 00 Praha 1
Telefon 1: 731 315 214
Telefon 2
Fax
Webové stránky: http://www.dropin.cz
Emailová adresa: street@dropin.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10
Potřebuji řešit: Jiná potřeba
Cílová skupina: Osoby ohrožené závislostí

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>