Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Diakonie ČCE – SKP v Praze
Bruselská 4
Popis

Diakonie ČCE – SKP v Praze je nezisková organizace, která poskytuje pomoc lidem v krizových životních situacích, sociálně oslabené části populace, ohroženým rodinám, lidem s  duševním onemocněním, seniorům a  lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu či následnou péči.

Diakonie ČCE – SKP v Praze poskytuje tyto registrované sociální služby:

- SOS centrum - krizová pomoc je poskytována všem, kteří prožívají subjektivní stav bezvýchodnosti

- Azylový dům pro matky s dětmi

- Služba pro rodinu a dítě – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

- Následná péče „Dobroduš  - služby pro lidi s chronickým duševním onemocněním

- Pečovatelské služby jsou poskytovány na třech pracovištích v Praze:

  • Pečovatelská služba Vinohrady – Vršovice působí v Praze  2, 3 a 10 (poskytuje terénní pečovatelské služby seniorům a lidem se zdravotním postižením, včetně lidí s demencí a duševním onemocněním)
  • Pečovatelská služba Klamovka – poskytuje terénní pečovatelské služby na Praze 5, 6
  • Pečovatelská služba Ďáblice – poskytuje terénní pečovatelské služby na Praze 8 a 9

 

Dobrovolníci:

Dobrovolníci v SOS centru, a dobrovolníci v projektu „Dopisování s vězni“

Dobrovolníci v „Dobroduši“ pomáhají klientům s duševním onemocněním

Dobrovolníci v rodinách pomáhají v azylovém domě a v rodinách s doučováním a  aktivním trávením volného času dětí


Adresa: Bruselská 4
120 00 Praha 2
Telefon 1: 222 520 589
Telefon 2
Fax
Webové stránky: http://www.skp.diakonie.cz
Emailová adresa: skp@diakonieskp.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10
Potřebuji řešit: Chod domácnosti|Péče o děti|Péče o blízké|Osamělost|Domácí násilí|Psychická podpora|Řešení konfliktů|Právní poradenství|Úmrtí|Jiná potřeba
Cílová skupina: Rodina a děti|Senioři|Osoby se zdravotním postižením|Člověk v nesnázích

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>