Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
TopHelpPlus s.r.o.
Budějovická 1550/15a
Popis

TopHelpPlus, s.r.o. poskytuje sociální službu osobní asistence pro všechny, kteří potřebují z jakéhokoliv důvodu profesionální pomoc se sebeobsluhou a zajištěním celkové péče v domácím prostředí (cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, senioři)

Naše sociální služba je zároveň propojena s agenturou domácí zdravotní péče. Naše služby jsou proto skutečně komplexní. V regionu Praha a Středočeský kraji přijímáme klienty od 16 let. 

  • Služba je realizována v přirozeném prostředí klienta, ať už v jeho domácnosti nebo prostřednictvím doprovodů (např. doprovod k lékaři, na úřad atp.).
  • Časový rozsah poskytování služby se podřizuje potřebám klienta, jsme připraveni zajistit kompletní péči v průběhu 24 hodin. Zaměřujeme se zejména na klienty s potřebou většího rozsahu péče (3 a více hodin).
  • Pracovník služby poskytuje podporu, pomoc a péči v oblastech, ve kterých klient potřebuje, a to při úkonech péče o vlastní osobu (např. oblékání, přesun na lůžko apod.), při osobní hygieně, při zajištění stravy a chodu domácnosti, při zajišťování kontaktu se společenským prostředím a vyřizováním osobních záležitostí.
  • Klient je pracovníkem aktivizován vhodným způsobem tak, aby jeho dosavadní schopnosti a dovednosti byly co nejdéle udrženy, případně i obnoveny a podpořeny.

Našim klientům zajišťujeme podporu, pomoc a péči založené na vstřícném a individuálním přístupu. Péče o klienta je vedena partnerskou formou spolupráce mezi pracovníkem poskytovatele a klientem s eliminací bezpečnostních rizik, a to vždy s dodržením práva klienta na důstojné zacházení.


Adresa: Budějovická 1550/15a
140 00 Praha 4
Telefon 1: 735 174 530
Telefon 2
Fax
Webové stránky: http://www.tophelpplus.cz
Emailová adresa: socialni@tophelpplus.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10
Potřebuji řešit: Péče o blízké|Osamělost|Jiná potřeba
Cílová skupina: Senioři|Osoby se zdravotním postižením

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>