Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
PROGRESSIVE o. p. s.
Mahenova 4
Popis

Obecně prospěšná organizace PROGRESSIVE poskytuje své služby od roku 2003. Mezi hlavní aktivity organizace patří služby v terciární prevenci drogové závislosti v Hlavním městě Praze. Posláním PROGRESSIVE o. p. s. je poskytovat kvalitní a odborné služby osobám ohroženým užíváním návykových látek formou specifických a inovativních programů v oblasti harm reduction. PROGRESSIVE o. p. s. má v této oblasti čtyři projekty: Terénní program NO BIOHAZARD, jehož posláním je oslovení co nejširšího spektra drogové populace a vytvoření důvěry této klientely v instituci a v poskytované služby. Terénní pracovníci usilují o stabilizaci sociální a zdravotní situace klienta, Kontaktní a poradenské centrum závislostí STAGE 5 je nízkoprahové centrum, které nabízí své služby cílové skupině uživatelů návykových látek, kteří většinou nejsou v kontaktu s jinými sociálními či zdravotnickými službami, program NON-STOP 24 spočívá v instalování prodejních automatů za účelem distribuce sterilních jehel a dalšího zdravotnického materiálu potřebného k bezpečnější nitrožilní aplikaci drog, program FIXPOINT je pracovně resocializační program určený drogově závislým jedincům se zájmem o změnu životního stylu. Cílem našich pracovníků je zmírnění dopadů působení drogové scény na veřejný prostor, s ohledem na ochranu zdraví široké veřejnosti. Jako indigenní terénní pracovníci čistí město od pohozených injekčních stříkaček, obsluhují síť kontejnerů „FIXPOINT“ na injekční odpad a také monitorují nové, potenciálně zasažené lokality. Kromě těchto aktivit se věnujeme specifické primární prevenci na ZŠ, SŠ nebo pořádáme školení a exkurze pro odborníky, kteří se s fenoménem závislosti při své profesi potkávají.

Kontaktní centrum a Terénní program je registrovanou sociální službou dle zákona 108/2006 Sb. a dále je i držitelem certifikátu odborné způsobilosti pro poskytování těchto služeb, vydaného Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

STAGE 5 kontaktní centrum

Mahenova 4, Praha 5, 150 00
Tel.: 257 217 871
Mobil: 605 319 926
Email: stage5@progressive-os.cz

NO BIOHAZARD terénní program

Mobil: 722 068 144, 722 068 007
Email: nobiohazard@progressive-os.cz

 


Adresa: Mahenova 4
150 00 Praha 5
Telefon 1: 257 217 871
Telefon 2: 605 319 926
Fax
Webové stránky
Emailová adresa: stage5@progressive-os.cz; nobiohazard@progressive-os.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10
Potřebuji řešit: Psychická podpora|Řešení konfliktů|Jiná potřeba
Cílová skupina: Osoby ohrožené závislostí

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>