Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Zdravotní ústav Most k domovu, z.ú.
Václava Rady 1465/2
Popis

Most k domovu je nezisková organizace s dlouhou historií a bohatými zkušenostmi, poskytující sociální a zdravotní služby v přirozeném sociálním prostředí lidí (nejčastěji v jejich domácím prostředí) na území Prahy a Prahy-západ.

Mezi naše činnosti se řadí:

1)      Mobilní specializovaná paliativní péče (domácí hospic) – péče o nevyléčitelně nemocné a umírající pacienty, kterým je pomocí multidisciplinárního týmu zajištěna zdravotní dostupnost 24hodin denně 7 dní v týdnu v jejich domácím prostředí. Jedná se o specializovanou zdravotní péči, kterou řídí odborný lékař – paliatr – a vykonávají školené sestry, které pravidelně kontrolují stav pacienta a instruují pečující, jak se správně o nemocného starat. Cílem je dosažení co nejlepší kvality života nemocných i jejich rodin, potlačení obtíží, které nemoc mohou provázet, vyhnout se zbytečným zatěžujícím hospitalizacím a umožnit co nejvíce času strávit v domácím prostředí. Zároveň poskytujeme péči a podporu pečujícím – zejména psychologickou a sociální.

2)      Domácí ošetřovatelská péče (home care) – péče v domácím prostředí, kterou doporučuje praktický či odborný lékař a je hrazena z prostředků zdravotního pojištění. Tato péče přispívá ke zvýšení kvality života v průběhu nemoci a k urychlení procesu uzdravení či k získání soběstačnosti. Může jít např. o aplikaci injekcí, převazy ran či rehabilitaci.

3)      Odlehčovací služba – podpora klientů v činnostech spojených s každodenní péčí o sebe sama – například pomoc s oblékáním, hygienou, jídlem atd.

4)      Odborné sociální poradenství – prevence a řešení negativních sociálních situací vzniklých při péči o pacienta. Tuto službu zajišťuje bezplatně sociální pracovník, který Vám může pomoci vybrat vhodnou službu pro Vašeho blízkého, odkázat Vás na vhodné lůžkové zařízení či poradit s vyřizováním potřebných sociálních dávek pro nemocné.

5)      Půjčovna kompenzačních pomůcek – široká nabídka pomůcek k zapůjčení, které zkvalitňují život nemocným a ulehčují péči jejich blízkým

Sociální pracovník (domácí hospic, poradna, sociální služby): 777 738 769

Půjčovna kompenzačních pomůcek: 212 248 037

Domácí péče Praha západ: 315 559 975

Domácí péče Praha: 212 248 036


Adresa: Václava Rady 1465/2
156 00 Praha 5

Telefon 1: 777 738 769
Telefon 2
Fax
Webové stránky: http://www.mostkdomovu.cz
Emailová adresa: socialnisluzby@mostkdomovu.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10
Potřebuji řešit: Psychická podpora|Úmrtí
Cílová skupina: Senioři|Osoby se zdravotním postižením

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>