Sociální a zdravotní portál

Katalog kontaktů

Úvod » Kontakty » Detaily kontakt
  
Okamžik, z. ú.
Na Strži 1683/40
Popis

Okamžik je pražská nezisková organizace, která již od roku 2000 pomáhá lidem se zrakovým postižením v různých oblastech jejich života prostřednictvím dvou státem registrovaných sociálních služeb a dalších projektů.

 

V rámci Centra aktivního života zrakově postižených pořádá skupinové volnočasové a vzdělávací akce a poskytuje individuální podporu lidem se zrakovým postižením.

 

Poradenské centrum poskytuje rady a informace nevidomým lidem i lidem ztrácejícím zrak. Pořádá besedy klienty a vydává knihy a jiné publikace související se zrakovým postižením.

 

Od roku 2004 Okamžik provozuje největší akreditované dobrovolnické centrum pro nevidomé. Dále organizuje doprovázení a asistenci nevidomým dětem, a provozuje „Hmateliér“ (dílnu a ateliér hmatového modelování pro nevidomé), jehož prostřednictví propaguje uměleckou tvorbu lidí se zrakovým postižením.

 


Adresa: Na Strži 1683/40
140 00 Praha 4
Telefon 1: 233 379 196
Telefon 2: 233 371 277
Fax
Webové stránky: https://www.okamzik.cz
Emailová adresa: okamzik@okamzik.cz
Poznámka
Kategorie_old
Kategorie kontaktu: Organizace spolupracující s MČ Praha 10
Potřebuji řešit: Chod domácnosti|Péče o blízké|Osamělost|Psychická podpora
Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením

Odbor sociální

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

 

 

O odboru sociálním  >>